2008/Feb/21 
 
 
" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า 
 
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
 
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด " 
 
 
 
 
หน้าสารบัญ ส่วนธรรมมะ
 
  

 
 

dungtrin.com นิตยสารธรรมมะส่งฟรีถึงคุณทางอีเมลล์
   นิตยสารออนไลน์ ให้ธรรมมะอยู่ใกล้ตัวคุณ
 

 
 
ดูจิต ด้วยความรู้สึกตัว ธรรมมะไทย บ้านธรรมมะ ธรรมมะสำหรับคนรุ่นใหม่ ฟังธรรม มากมายมัลติมีเดีย ลานธรรมเสวนา วัดป่า ธรรมมจักร

Comment

Comment:

Tweet


เอาป่าว
#25 by (182.53.160.250|182.53.160.250) At 2014-03-04 11:32,
KUYสัส
#24 by (182.53.160.250|182.53.160.250) At 2014-03-04 11:31,
LOVEconfused smile
#23 by ่ส่ว (182.53.160.250|182.53.160.250) At 2014-03-04 11:30,
ตี กับ กู ไหม กู อยู่ จังหวัด กระบี่ open-mounthed smile confused smile confused smile wink wink wink wink
#22 by กหฟก (223.206.84.132|223.206.84.132) At 2014-02-13 14:08,
ควย
#21 by ตาว (223.206.84.132|223.206.84.132) At 2014-02-13 14:07,
ควย สัส
#20 by ควย (223.206.84.132|223.206.84.132) At 2014-02-13 14:06,
มาออกความคิดเห็นอีกแล้วไม่จบ สวัสดีครับท่านประทาน สาธุ ขอให้ได้ นายยกวัด กับ ศศ ที่มีคุณธรรม ๔อย่างนี้เทอ ๑ คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
๒ คือการรุ้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤปฏิบัติอยู่ใน
ความสัจความดีนั้น
๓ คือการอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
๔ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตัวน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง สาธุ ถ้าแต่ละคนพยามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประชาติบังเกิดความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป สาธุ
สงสารประชานด้วยคะรับ มีหิริโอตัปป กันบ้าง หรือมีแต่นาม ครอบพระคุณที่ให้ราบาย สส สงสารข่อยแน่surprised smile
#19 by พระชาตรี เพ็งนาม (202.91.19.206) At 2011-06-30 16:26,
open-mounthed smile โลกมีเครื่องผูกใจทั้งชายหญิง โลกแล่นไปตามวัตถุ ตามกระแส embarrassed ยังมีขันธ์ที่ยึดถือกันอีก ว่าเป็นของตน อสุจิ อสุภะ รูปักขันธ์โธ ว่าเป็นยังงั้งละครับ จบ อีกตอน ก็เอาลูกชาวบ้านมาบวชไม่ใช่เอาปูนเอาเหล็กเอาตะกั่วทองเหลือทองแดงมาบวช ชะกะหน่อย
#18 by หมาวัด (61.19.66.117) At 2011-05-06 14:50,
หนึ่งเพื่อนแท้สองเพื่อนเทียมดูเหลียมใน จะคบใครใคร็จิตคิดให้ดี อันเพื่อนแท้มีสี่ตามที่รู้
หนึ่งเพื่อนอุปการะไม่ผละหนี สองเพื่อนทุกข์สุขอะไรร่วมใจมี สามเพื่อนชี้ชังประโยชน์ไร่โทษทัณฑ์ สี่เพื่อนรักปักใจรักใคร่อยู่ ใครคบดูย่อมก้วาหน้าพาเฉิดฉัน ส่วนเพื่อนเทียมก็มีสี่เหมือนกัน หนึ่งเพื่อนนั้นปอกลอยคอยหลวงลวง สองเพื่อนดีแต่พลอยงานคอยหลบ สามประจบกินของเราของเขาหวง สี่เพื่อนชวนฉิบหายอุบายปวง จงเลยหลีกไกลอย่าได้คบเอย
#17 by ชาตรี เพ็งนาม (115.67.191.78) At 2011-02-25 17:18,
เบื่อสังคมลิงติดตัง มีแค่นี้คร้ารับ
#16 by (61.19.66.80) At 2010-09-30 14:03,
ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของเวบนี้เป็นอย่างมากครับที่บันทึกความระบายไปตามเรื่องตามลาวของกระผมที่ได้มาเปิดดูครับ ต่อไปก็สอนใจตัวเองอีก

#15 by (61.19.66.125) At 2010-08-26 20:11,
ทีฆายุโกโหตุมาตาปิตุ พ่อและแม่ มีคุณ กับลูกมาก สู้ลำลาก หาเลี้ยง จนโตใหญ่ ยอมอดอยาก เพื่อลูก อยู่ร่ำไป ถ้าลูกได้ ตอบแทน ก่อมงคล
#14 by (61.19.66.18) At 2010-08-08 21:28,
ขออนุญาติแก้ตัวแบบคนไม่ดีครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน เป็นรูปมายา ภาพมายา ลวงโลก ลวงใจ มีศลีเท่านั้นที่จริง สมาธิ อารมณ์เดียว จิตใจทีรู้แจ้งเท่านั้น ผมคิดว่านะครับ อนิจจตา พาให้ใจไปเป็นอื่น สุดขมขืนที่ดวงตาพาให้ลง
#13 by (115.67.30.3) At 2010-07-22 08:08,
ขออนุญาติแก้ตัวแบบคนไม่ดีครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน เป็นรูปมายา ภาพมายา ลวงโลก ลวงใจ มีศลีเท่านั้นที่จริง สมาธิ อารมณ์เดียว จิตใจทีรู้แจ้งเท่านั้น ผมคิดว่านะครับ
#12 by (115.67.30.3) At 2010-07-22 07:24,
ผมขออีกสักกระทู้ครับท่านประทานบอด ผมมีคติธรรมดีๆสอนตนเองอีกครับ แข่งได้แข่งดีembarrassed แข้งต่อผู้แข้ง อ่อนต่อผู้อ่อน ชนะคนดีด้วยความดี ชนะคนไม่ดีด้วยไม่ดี ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ ชนะความตระหนี่ด้วยการให้ ชนะคนกล่าวเท็จเหลาะแหละด้วยความจริง สังคมที่แข่งกันครับ หายากจริงๆครับพี่น้อง ขอขอบพระคุณเจ้าของเวบนี้ครับ
#11 by (111.84.115.92) At 2010-04-27 14:17,
ภัยที่น่ากลัวคือความตาย ทางแห่งความฉิบหายคืออบายมุข ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ เป็นหัวใจพัฒนา คนเก่งมีมาก คนที่หายากคือคนดี ความวิตกกังวลใจ เป็นโรคร้ายของชีวิต
ความเกียจค้านไม่เอางาน เป็นคนพิการสากล
คนที่หวังพึ่งโชคชะตา เป็นคนปัญญาอ่อน
ความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นอุบายสร้างสันติ
คนที่ท้อถอยเบื่อหน่าย เป็นคนตายก่อนหมดอายุ ศัตรูของประเทสชาติ คือประราษฏร์ขาดสามัคคี ความคิดริษยา เหตุที่มาของการแตกแยก
#10 by (111.84.115.92) At 2010-04-27 14:01,
เมื่อไรบ้านเมืองจะสงบ เมื่อไรจะสามัคคีกัน
พระเซงครับ มีแต่ ทะเลาะ วิวาท ยินดีในความเป็นพรรคพวกกัน เพลิดเพลินในความเป้นพรรคพวก กล่าววาจาที่ทำให้เป็นพรรคพวกกัน
ส่อเสียดกัน ด้วยประสงค์ความรักใคร่ ประสงค์แตกกัน ด้วยกิเลส ๘ ประการนั้นหรือ ความทเลาะกัน ความวิวาท ความคร่ำครวญ ความเศร้าโศก ความเหนียวแน่น ความถือตัว ความดูหมิ่นผุ้อื่น ความส่อเสียด หรือความรักสัตว์หรือสังขาร
พระพุทธนิมิตตรัจไว้ใน กลหวิวาทสุตตนิทเทส ในพระสุตันปิฏก ในพระคัมภีร์มหานิทเทส เหมือนจะจริงนะครับ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ ให้รักสามัคคีกันไว้ แม้แต่พระบาทพระเจ้าอยู่หัว ยังให้โอวาท ไม่สามัคคีกันเลย ไม่ให้อภัยกันเลย น่าเบื่อเด้อ ผมก็พิมพ์ อย่าถือสากันเลยครับ จบครับจบ
#9 by (115.67.254.2) At 2010-04-11 15:01,
สวัสดีปีไหม่ไทยตรุสงการนต์ครับพีน้องชาวไทย ขอให้พี่น้องชาวเวบ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ แค้ลวคล้าปลอภัย รำ่รวยๆ หาแต่สิ่งดีๆ ข้อมุลดีๆเข้ามาในเวบนะครับ
มีคติธรรมนิดหน่อยครับสอนใจตัวเองครับ คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว คนชั่วชวนทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง คนจริงชอบทำ คนระยำชอบนินทา คนมีปํญยาชอบนิ่ง คนลิงชอบหลอนหลอก คนหวานนอก ชอบขมใน คนจ่ายใหญ่ ชอบติด คนสิ้นคิดชอบเบี้ยว คนขี้เที่ยวชอบขี้ลัก คนมีหลักชอบพินิจ ไหนถูกผิด คนเอาเองครับท่าน
#8 by (115.67.254.2) At 2010-04-11 13:36,
ขอพิมพ์บทธรรมมะเพื่อสอนใจตัวเอง เวลาเข้ามาดุครับ ชีวิตมีประมาณเล็กน้อย ย่อมถูกชรา พยาธิ มรณะนำไป ผู้ที่ชรา พยาธิ มรณะ นำไป ย่อมไม่มีสิ่งป้องกัน ผู้เห็นความตายเป็นของหน้ากลัวก็ควรทำบุญทั้งหลายชึ่งจะนำความสุขมาให้ตน การสำรวมกาย วาจา ใจ เป็นของนำสุขมาให้แก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว บุยจักเป็นที่พึ่งของตนในเวลาวายชนมืจากโลกนี้ question
บุคคลผู้มีราคะ โทสะ โมหะ ครอบงำ ย่อมคิดเบียดเบียนตนบ้าง คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เมื่อละราคะ โทสะ โมหะไปแล้ว ก็ไม่คิดอย่างนั้น เมื่อไม่คิดอย่างนั้น ก็ไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสทางใจ ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้แหละ จึงเรียกว่า สันทิฏฐิโก ธัมโม เป็นธรรมที่เห็นเอง
wink ขอให้ครูทุกคน ตลอถึกงสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ให้ครูทั้งหลายมีความสวัสดีปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ทั้งจงให้สำเร็จสิ่งที่มุงมาตรปราถนาทุกสิ่งทุกอย่างไป กระทั่งปรินิพพานในอนาคตกาลในภายหน้าเทอangry smile
#7 by (115.67.28.233) At 2010-01-15 22:04,
ขอบูชาครูผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมแพร้วเพริศ สูงประเสริฐ กว่าชน คนไหนไหน ฝึกตนดี ตลอดไป มีกายใจ ใสสะอาด ปราศมลทิน
embarrassed ยามเมื่อโลก ขาดแสง แห่งอาทิตย์ ย่อมมืดมิด มองอะไร ก็ไม่เห็น ยามเมื่อจิต ขาดปัญญา พาลำเค็ญ มองไม่เห็น ดีหรือชั่ว ที่ตัวทำ
สุ ตั้งใจฟัง ให้ดี อย่าขี้เกียจ จิ คิดให้ อะเอียดข้อสงสัย ปุ ถามตาม เนื้ความ ที่ข้อใจ ลิ เขียนไว้ เมื่อสงสัย ได้เปิดดู
#6 by (115.67.28.233) At 2010-01-15 21:24,
สวัสดีปีไหม่ครับ ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ ในปีเสือครับ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาก่ำกายทุกท่านทุกคนครับ ขอให้มีศีลมีธรรมตลอดไป เพื่อนชาวเวบทุกท่าน
#5 by ธรรมมะจักขุ (111.84.68.65) At 2009-12-28 16:16,
ไม่เบียดเบียน เฆี่ยนฆ่า ผูกอาฆาต อยู่ด้วยความไม่ประมาท ปราสสมร ไม่่อิจฉา ริษยา
ประชากร ก็สมพร สุขใจ ในโลกา.
เมตตาธรรม ค้ำจุนอุดหนุนโลก ประสบโชค สุสวัดิ์ พิพัฒน์ผล ย่อมสดชื่น เบิกบาน ในกมล เพราะทุกคน ต่างล้ำ ฉ่ำเมตตา.
ถ้าหมู่ใด มีความ พร้อมเพียงกัน ในหมู่นั้น ก็เจริญ เพลิดเพลินผล ใเกิดสุข สมหมาย คลายกังวล เพราะทุกคน สามัคคี ดีต่อกัน.
พ่อและแม่ มีคุณกลับลูกมาก สู้ลำบาก หาเลี้ยงจนโตใหญ่ ย่อมอดอยาก เพื่อลูกอยู่ร่ำไป ถ้าลูกได้ ตอบแทน ก่อมงคล.
ทีฆายุโก มหาราช ขอให้พ่อมีอายุยื่น นาน มีกำลังสู้กับโลก
#4 by (111.84.91.216) At 2009-12-04 22:16,
การขอยืมกับการขอทานมักเป็นพี่น้องกัน มีเมียรุปชั่วใจงาม ดีกว่ามีเมียทรามรูปสวย คนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไร คนที่ทำงานเวลาหมดเร็ว คนไม่ทำงานเวลาหมดช้า พูดน้อยคนเกรงใจมาก พุดมากคนเกรงใจน้อย
ถ้ามองดลกในด้านดีต้องไม่มีความประมาท
#3 by ะรรมจักขุ (115.67.3.165) At 2009-11-21 14:04,
การขอยืมกับการขอทานมักเป็นพี่น้องกัน มีเมียรุปชั่วใจงาม ดีกว่ามีเมียทรามรูปสวย คนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไร คนที่ทำงานเวลาหมดเร็ว คนไม่ทำงานเวลาหมดเร็ว พูดน้อยคนเกรงใจมาก พุดมากคนเกรงใจน้อย
ถ้ามองดลกในด้านดีต้องไม่มีความประมาท
#2 by ะรรมจักขุ (115.67.3.165) At 2009-11-21 13:59,
ขออีกหนึ่งครับ ความเร็วของพระจันทร์ พระอาทิตย์ ความเร็วของพระจันทร์พระอาทิตย์ยังไม่เท่าความเร็วของเทพยดาทั้งหลาย ความเร็วของเทพยดาทั้งหลาย ยังไม่เท่าความเร็วแห่งความสิ้นไปของอายุสังขาร จริงมัยครับ
#1 by ธรรมมะจักขุ (115.67.137.20) At 2009-11-18 05:05,